Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/seofabryka/public_html/m-gok.pl/wp-content/plugins/wordpress-firewall.php on line 245
Wszystko o kulturze i sztuce | m-gok.pl

m-gok.pl

m-gok.pl

O osrodkach kultury

O osrodkach kultury

O osrodkach kultury

Ośrodki kultury są instytucjami kultury, które prowadzą działalność społeczną, a także, jak sama nazwa mówi, promują kulturę. W ośrodkach możemy znaleźć sale przeznaczone do prowadzenia różnego rodzaju zajęć – teatralnych, kółek zainteresowań, a także świetlice czy czytelnie. Ośrodki wspierają działalność pozaszkolną, umiejętności i pasje.najtańsze oc ranking Znajdziemy tam zajęcia nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Ośrodek organizuje przeróżne warsztaty, wystawy, przedstawienia czy zabawy. Zrzesza on społeczeństwo danej wsi czy miasta. Oprócz ośrodków kultury występują instytucję mieszane, łączące w sobie kilka funkcji, na przykład MOKSiR – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

Poza ośrodkami kultury innymi instytucjami tego typu są też domy i centra kultury, kluby studenckie, centra muzyki i edukacji, domy tańca, ogniska pracy pozaszkolnej, kluby i tym podobne.

Odrębną jednostką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji (w skrócie OSiR). Też zajmuje się on promowaniem kultury, ale nieco innej – kultury fizycznej. Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się utrzymaniem budynków sportowych, prowadzeniem sekcji sportowych a także zawodów sportowych. OSiR jest utrzymywany przez lokalny samorząd, z budżetu miasta, a często także dzięki dotacjom z Uni Europejskiej (podobnie zresztą jak ośrodki kultury). Ośrodki te przyjmują różne nazwy i związane z nimi skróty, na przykład MOSiR (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji). Nie są one siecią jakiejś wspólnej organizacji, ale podlegają samorządom. Niektóre zarabiają przez wynajmowanie obiektów.

Celem zarówno ośrodków kultury, jak i Ośrodków Sportu i Rekreacji jest rozwój lokalnej społeczności. Mają one organizować mieszkańcom danego miasta lub wsi czas wolny, pomagać im w zgraniu się, a także pomagać w zdobywaniu nowych umiejętności.

napisane przez: pik-okna