Rzeźba aniołka w domu kultury

Co do zobaczenia kulturalnie w Cybince?

Cybinka to jedna z najpopularniejszych gmin miejsko-wiejskich znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. Okazuje się ona wyróżniającą się miejscowością w Polsce pod wieloma względami, co wynika przede wszystkim z tego, żekurs via ferrata jest to zdecydowanie najmłodszy obszar miejski znajdujący się na terenie Cybinki. Co więcej, nie zapominajmy również i o tym, że Cybinka posiada wartość historyczną. Dodatkowo, to co zasługuje przy jej charakterystyce na wyróżnienie to także fakt, że Cybinka jest miejscem występowania licznych zabytków, o których wielu przyjeżdżających do niej nawet zupełnym przypadkiem turystów nie ma zielonego pojęcia.
Cybinka została uwzględniona w rejestrze Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W zasadzie to jest tam kilka istotnych obiektów architektonicznych o charakterze kulturalnym, które sprawiły, że Cybinka nabrała historycznego znaczenia. W grę wchodzi tu chociażby cmentarz żołnierzy radzieckich, cmentarz żydowski, kościół ewangelicki. Na dziś dzień opisywany tu kościół jest kościołem rzymskokatolickim, który jest zarazem świątynią parafialną i działa po wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.

Jako zabytek natomiast ma on układ typowo klasycystyczny. Prawdopodobnie, jak podają to karty historii, cybiński kościół stworzony został w roku 1784. Ponadto, za jeden z najbardziej znamienitych zabytków Cybinki uznaje się park pałacowy, który powstawał na przestrzeni osiemnastego oraz dziewiętnastego stulecia. Ponadto został on przekształcony jakiś czas później w park krajobrazy. Miejsce to miało otaczać potężny pałac w stylu klasycystycznym. Do zabytków Cybinki zalicza się także zespół młyński powstały wraz z początkiem minionego stulecia.
Autor artykułu: parapety wrocław