Wiejska chata w Sanoku

Zabytki Cybinki, czyli ziemia lubuska kulturalnie

Odwiedzając rejon województwa lubuskiego, obowiązkowo zalecamy wstąpić, chociażby przejazdem, do jednej z najpiękniejszych w naszym malowniczym kraju gmin miejsko-wiejskich, a mianowicie to wymienionej w tytule niniejszego poradnika Cybinki. Ta miejscowość stanowi jedną z najbardziej charakterystycznych miejscowości lubuskich ziem w ogóle, a zasłynęła ona już dekady temu, ponieważ okazuje się być po dziś dzień zdecydowanie najmłodszym miastem w całym regionie.
Cybinka zyskała prawa miejskie tuż po pewnym istotnym fakcie historycznym, a mianowicie, zaraz po tym, jak polska administracja przejęła Cybinkę jako efekt zwycięskich walk wojennych prowadzonych w ramach drugiej wojny światowej.

Ogólnie rzec biorąc nie ma na terenie całego opisywanego tu pośrednio województwa lubuskiego żadnej innej miejscowości, która uchodziłaby za tak 'młodą' jak właśnie charakteryzowana tu Cybinka. Ponadto warto także zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Cybinka posiada naprawdę szeroki wachlarz rozmaitych rodzajów zabytków, a także miejsc kulturalnych naprawdę wartych obejrzenia. Kiedy więc wybierasz się w rejon ziemi lubuskiej w ogóle, koniecznie powinieneś zatrzymać się przynajmniej na moment w Cybince, aby zwiedzić tam cmentarz żydowski, drugi cmentarz żołnierzy radzieckich, zespół młyński wywodzący się z początku dwudziestego stulecia, czy też park pałacowy, który pochodzi z końcówki osiemnastego stulecia oraz który został częściowo zmodernizowany na przełomie wieków dziewiętnastego i dwudziestego.
Autor artykułu: